• Your basket is currently empty

นวัตกรรมเส้นใยผ้า

When textile meets innovation

 for mobile devices click the button right-above to see dropdown menu


Rivatec Group

รี ว า เ ท ค ก รุ๊ ป เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่เรื่องเส้นใย การทอ-ย้อม และการพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล ไปจนถึงกระบวนการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งนี้ สามารถรองรับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ปัจจุบัน เราได้ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ภายใต้ตราสินค้า R i v a t e c และ ธ า ร ธ ร ร ม  มีจุดเด่นที่การนำนวัตกรรมใหม่ร่วมกับกระบวนการผลิตที่เราชำนาญ จนได้สินค้าที่มีฟังก์ชั่นหลากหลาย เช่น นวัตกรรมที่ทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น การเลือกใช้เส้นใยไผ่ (Bamboo Yarn) ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านระบายอากาศอย่างดีเยี่ยม ช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียสะสม ทำให้ลดการเกิดกลิ่นอับบนผ้า  หรือนวัตกรรมกันยุง มีจุดเด่นที่ป้องกันไม่ให้ยุงและแมลงเข้าใกล้ ด้วยเทคโนโลยีที่รบกวนการรับรู้ของยุงและแมลงโดยไม่ใช้สารเคมีอันตราย

สินค้าและบริการของบริษัท แบ่งออกได้เป็น  ด้านสินค้า กลุ่มผ้าเช็ดตัว ผ้าห่มกันยุง ผ้าอเนกประสงค์ ตราสินค้า R i v a t e c  และกลุ่มสินค้าเฉพาะ ภายใต้ตราสินค้า ธ า ร ธ ร ร ม ผ้าห่มกันยุง ผ้าเช็ดตัว สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม  ส่วน ด้านบริการ คือรับผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เช่น ขนาดพิเศษ ทั้งเพื่อเป็นของขวัญตามแต่โอกาส หรือเป็นสินค้าพรีเมี่ยม