• Your basket is currently empty

Tips


+ คุณสมบัติเส้นใยไผ่

เส้นใยไม้ไผ่ผลิตจากประเทศในแถบเอเชีย เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์คล้ายเส้นใยวิสโคส ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส-อัลคาไลซ์เซชั่น (Hydrolysis-alkalization) จากนั้นโรงงานผลิตเส้นใยจึงทำให้เป็นเส้นใยไม้ไผ่

จากการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของเส้นใย พบว่า

1. เส้นใยไม้ไผ่มีความละเอียด และความขาวของเส้นใยไม้ไผ่มีค่าใกล้เคียงกับเส้นใยวิสโคส 
2. มีความคงทน และมีเสถียรภาพ รวมทั้งความเหนียวสูง 
3. มีความทนทานต่อการขัดถู ทำให้สามารถปั่นเป็นเส้นด้ายได้อย่างสมบูรณ์ 
4. เส้นด้าย และผ้าที่มาจากเส้นใยนี้ได้รับรองคุณภาพตามทุกคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย 
5. เส้นใยไม้ไผ่ เป็นเส้นใยที่ผลิตจากเยื่อไม้ไผ่100% จึงมีคุณสมบัติด้านดูดความชื้น ชอบน้ำมาก น้ำสามารถแทรกซึมได้ดีเยี่ยม 
6. เส้นใยมีความนุ่มนวล ง่ายต่อการการทำให้เป็นเส้นตรง มีการติดสีดี ทั้งย้อมและพิมพ์ 
7. เป็นเส้นใยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
8. มีความนุ่มนวล เมื่อนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ทำให้สวมใส่สบายตัว 
9. เมื่อถูกย้อมสีจะมีความมันเงา สวยงาม  
10. แบคทีเรียไม่สามารถขยายพันธุ์ได้


+ ป้าย care บนผ้า สำคัญอย่างไร

care ส่วนใหญ่จะให้คำแนะนำเรื่องการดูแลผ้า การซัก รีด อุณหภูมิน้ำ หรือการไม่ใช้น้ำยาฟอกขาว การหลีกเลี่ยงน้ำยาปรับผ้านุ่ม

สำหรับผ้าที่ต้องการดูแลพิเศษ care จะเป็นสิ่งสำคัญ ผ้าบางชนิดถ้าเราใช้น้ำที่ร้อนเกินกว่าที่ระบุในป้าย จะทำให้เส้นใยเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ หากเราลองสังเกตคำแนะนำเหล่านี้ ก็จะเป็นการถนอมผ้าให้ใช้ได้นานๆ  

บางครั้งบนป้าย care จะมีส่วนผสมของเส้นใยระบุไว้ เช่น เส้นใย bamboo 40% หรือ cotton 100% หรือเส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อให้ผู้ซื้อเลือกผ้าที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง


+ เส้นใยไผ่ เป็นเส้นใยรักษ์โลก 

เราสามารถเรียกเส้นใยไผ่ว่าเป็นเส้นใยรักษ์โลก  เนื่องจากกระบวนการปลูกไผ่เพื่อนำมาผลิตเป็นเส้นใย มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และไผ่เป็นพืชที่โตง่าย ดูแลง่าย การดูแลไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ใช้น้ำเพียงปริมาณน้อย  ในขณะที่เส้นใยฝ้ายต้องการการดูแลอย่างมาก ทำให้ในกระบวนการผลิตต้องพึ่งพาสารเคมี